Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

12 maja 2011
Referencje
WPT, Podziękowania
Wyrazy szczególnego uznania za podejmowanie cennych inicjatyw wspierających rozwój akademickiej przedsiębiorczości (…) prof. dr hab. Alina WieliczkoPrzewodnicząca Rady DAIP ...
Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Krajská hospodáŕská komora Královéhradeckoého kraje

24 kwietnia 2011
Referencje
Krajska hospodarska komora, Referencje
(…) Szczególnie doceniono natychmiastowe odpowiedzi na zadawane przez przedsiębiorców pytania. Bardzo pozytywnie oceniono również rozmowy bezpośrednie prowadzone przy udziale tłumacza. (…) BSO Prawo & Podatki pomogła Izbie Gospodarczej ...
Krajská hospodáŕská komora Královéhradeckoého kraje

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

24 stycznia 2011
Referencje
WPT, REFERENCJE BSO SZKOLENIA
(…) Uczestnicy szkoleń wysoko oceniają pracę ekspertów Kancelarii BSO Prawo & Podatki w zakresie przygotowania szkolenia, umiejętności prezentacji zagadnienia i wiedzy prelegentów. (…) Polecamy Kancelarię BSO Prawo & Podatki ...
Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Hirsch Porozell sp. z o.o.

27 września 2010
Referencje
HIRSCH POROZELL, Referencje BSO Prawo & Podatki
(…) Kancelaria BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy sp. k. wykazuje się dokładną znajomością przepisów z obszarów prawa handlowego, prawa pracy, prawa nieruchomości, a swoją wiedzę potrafi odpowiednio wykorzystać dla ...
Hirsch Porozell sp. z o.o.

Witex Polska sp. z o.o.

1 września 2010
Referencje
WITEX POLSKA, REFERENCJE BSO PRAWO & PODATKI
(…) Od wielu lat uzyskuję wsparcie na każdej płaszczyźnie świadczonej pomocy prawnej. Pomoc tę cechuje rzetelność, sumienność oraz gruntowne przygotowanie merytoryczne zespołu prawniczego i księgowego grupy doradczej BSO. (…)Grzegorz ...
Witex Polska sp. z o.o.