Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa

Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa

9 marca 2015
Szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy. Uczestnicy będą umieć rozpoznawać i odróżniać sytuacje konfliktowane od mobbingowych, a także przeciwdziałać ...
Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa

Dozwolone i niedozwolone klauzule umowne

9 marca 2015
Szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.: kształtować treść umowy zgodnie z zasadą „swobody kształtowania umów” rozumieć pojęcie i charakter prawny wzorca umowy odróżniać w umowie dozwolone i niedozwolone klauzule umowne ...
Dozwolone i niedozwolone klauzule umowne