Aktualności

Nowe warunki potwierdzania zatrudnienia

26 sierpnia 2016
Aktualności, Kadry i płace

Nowe warunki potwierdzania zatrudnienia

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy ? Kodeks pracy wprowadza w życie z dniem 1 września nowe regulacje dotyczące potwierdzania warunków zatrudnienia.

Zmienione przepisy jednoznacznie wskazują, że umowę o pracę zawiera się na piśmie, a jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Pracodawca musi także przed dopuszczeniem pracownika do pracy zapoznać go z treścią regulaminu pracy, a pracownika młodocianego z wykazem lekkich prac.

źródło:  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy