Aktualności

Nowe zasady potrąceń z wynagrodzeń pracowników.

23 września 2016
Aktualności, Kadry i płace, Księgowość

Nowe zasady potrąceń z wynagrodzeń pracowników.

8 września br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy kodeksu cywilnego regulujące kwestię pierwszeństwa potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej. Od teraz to pracodawca podejmuje decyzję o tym, który z organów jako pierwszy otrzyma zajęte pieniądze.

Za sprawą zmian w ustawie Kodeks cywilny, wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny, ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 8 września 2016 r., pierwszeństwo otrzyma ten organ, który pierwszy dokonał zajęcia wynagrodzenia, tzn. doręczył wezwanie dłużnikowi zajętej wierzytelności.

W przypadku niemożności ustalenia przez pracodawcę, który organ zajął pierwszy wynagrodzenie wówczas pracodawca przyzna pierwszeństwo temu organowi, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik poucza pracodawcę, dokonując zajęcia. (art. 8821 k.c. po nowelizacji).

Należy dodać, że za niedopełnienie obowiązku jakim jest odpowiedź na pismo komornicze, komornik ma prawo nałożyć na pracodawcę karę finansową.