Aktualności

Nowa matryca stawek VAT

29 czerwca 2020
Aktualności, Podatki

Nowa matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 r. konieczne będzie stosowanie nowej matrycy stawek VAT. Co wprowadzenie nowych stawek VAT oznacza dla przedsiębiorców?

1. Zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT

Zrezygnowano ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

  • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz
  • aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

2. Uproszczenie systemu stawek VAT

Ma to zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu przepisów dot. stawek dzięki:

  • objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN). Oznacza to istotne zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT [2], które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8% i 5%,
  • generalnemu obniżeniu stawek („równanie w dół”) – w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary,
  • zrównoważeniu efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane – ale nieliczne – towary.

3.    Zmiana zakresu systemu ryczałtowego dla rolników


Nowe przepisy przewidują zwiększenie katalogu produktów rolnych i uproszczenie regulacji przez:

  • objęcie definicją produktów rolnych wszystkich (a nie jak dotąd jedynie wybranych) towarów pochodzących z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towarów wytworzonych z nich w sposób inny niż przemysłowy,
  • ujednolicenie przepisów w tym zakresie z przepisami obowiązującymi w podatku PIT.

Należy przypomnieć, że od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą również występować o WIS. Wiążąca Informacja Stawkowa to decyzja administracyjna, która ułatwia podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

[1] zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751)
[2] ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

Szczegółowe informacje na temat nowej matrycy stawek VAT znajdują się na stronie
https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/matryca-stawek-vat/

żródło:
https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-matryca-stawek-vat