Aktualności

Nowa procedura rozliczeń VAT transgranicznych usług cyfrowych

11 lutego 2015
Aktualności, Księgowość, Księgowość finansowa

Nowa procedura rozliczeń VAT transgranicznych usług cyfrowych

Zgodnie ze znowelizowanym art. 28 k ustawy o VAT, od 1 stycznia 2015 r. miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych, świadczonych dla konsumentów jest kraj, w którym konsumenci posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Oznacza to zatem, że przedsiębiorca świadczący tego rodzaju usługi na rzecz klientów z Unii Europejskiej jest zobligowany do ich opodatkowania w kraju nabywcy ? jeśli polska firma sprzeda usługę telekomunikacyjną odbiorcy, np. z Czech, to właśnie w tym państwie będzie musiała zarejestrować się i opłacić podatek VAT.

Aby zmiany te nie przyczyniły się do nadmiernego obciążania administracyjnego w postaci rejestracji i rozliczenia VAT w każdym z państw Wspólnoty wprowadzono procedurę MOSS.
System MOSS (Mini One Stop Shop) ? Mały Punkt Kompleksowej Obsługi ? pozwala przedsiębiorcy na rozliczenie VAT-u w jednym urzędzie na terenie Polski zamiast żmudnej rejestracji podatkowej w każdym kraju z jakiego pochodzi odbiorca usługi. Podatnik musi jedynie dokonać rejestracji w Polsce wypełniając odpowiedni wniosek.

Należy zwrócić uwagę, że system MOSS nie jest obowiązkowy. Jednakże korzystanie z niego to przede wszystkim usprawnienie dokonywania transakcji handlowych między państwami UE. Rejestracja do małego punktu kompleksowej obsługi jednocześnie oznacza przystąpienie do korzystania z tego systemu w odniesieniu do wszystkich państw Unii Europejskiej. Dokonując sprzedaży usług cyfrowych dla klienta spoza kraju podatnik musi jeszcze mieć na uwadze, że:

  1. sposób fakturowania oraz stawka podatku od świadczonej usługi musi być zgodna z prawem kraju nabywcy;
  2. do rozliczeń podatkowych jest stosowana waluta EUR zarówno dla deklaracji, jak i zapłaty podatku;
  3. należy prowadzić odrębną ewidencję sprzedaży dla każdego państwa oddzielnie;
  4. deklaracje należy składać co kwartał.

Aby w pełni rozliczyć VAT polski i zagraniczny, przedsiębiorcy muszą zapoznać się nie tylko z nowymi zasadami rejestracji, rozliczenia, deklarowania i opłacania podatku od świadczeń telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, ale przede wszystkim zidentyfikować do których usług mają one zastosowanie. Z kolei wprowadzenie systemu MOSS ma ułatwić podatnikom rejestrację i rozliczenie VAT w miejscach świadczenia usług (państwach UE) poprzez wykorzystanie lokalnego urzędu skarbowego.

Beata Żarnowska
Księgowa w BSO Outsourcing Sp. z o.o.