Blog

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania kobiet

8 sierpnia 2016
BSO Prawo & Podatki
Blog, Prawo Pracy

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania kobiet

Kolejna, tegoroczna, zmiana przepisów Kodeksu pracy to bezpośredni efekt wdrożenia dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.

Nowelizacja art. 176 Kodeksu pracy, która weszła w życie 3 sierpnia (Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw), wprowadziła zmiany w zakresie zasad zatrudniania kobiet przy pracach uznawanych za szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla ich zdrowia. Obecnie, tylko kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Zmianie ulegnie także wykaz prac uciążliwych, który zostanie określony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia i obejmie prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów oraz mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania. Do czasu jego ogłoszenia, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy, począwszy od 3 sierpnia 2016 r., obowiązywać będzie obecny wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Wskazujemy, że ze względu na konieczność zamieszczenia w regulaminie pracy wykazu prac wzbronionych kobietom, pracodawcy, po wejściu w życie nowego wykazu prac, powinni dokonać aktualizacji obecnych zakładowych regulaminów pracy.

Więcej o tegorocznych zmianach w Kodeksie pracy na naszym blogu:

https://bso-group.com/blog/zmiany-w-kodeksie-pracy/
https://bso-group.com/blog/nowa-ustawa-o-delegowaniu-pracownikow/