Blog

Nowe terminy dla sprawozdań finansowych

1 kwietnia 2020
Wojciech Skowyrko
Blog, Sprawozdanie finansowe

Nowe terminy dla sprawozdań finansowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie upływa 30 czerwca 2020 r.