Aktualności

Nowe zasady prowadzenia PKPiR

12 kwietnia 2016
Aktualności, Księgowość finansowa, Podatki

Nowe zasady prowadzenia PKPiR

8 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  Wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 marca 2016 r. mają na celu dostosować zasady prowadzenia PKPiR do:

  • zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 467) oraz
  • zmian wdrożonych ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. 2015 poz. 1767). 

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy:

  • prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R), którzy zamierzają skorzystać z ulgi podatkowej, są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić koszty działalności w odrębnej kolumnie
  • zwolnieni zostali z obowiązku wydruku podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej za pomocą komputera
  • kontynuujący działalność zwolnieni zostali z obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na 31 grudnia oraz na 1 stycznia następnego roku podatkowego
  • nie będą już musieli dokonywać korekty kosztów – pomniejszać kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w terminie wydatki, stąd dowody dokumentujące zmniejszenie kosztów lub zwiększenie przychodów od początku 2016 roku nie będą konieczne.  Przepisy przejściowe wskazują jednak, że podatnicy, którzy do końca 2015 roku pomniejszyli koszty podatkowe (skorygowali koszty), a dokonają ich zapłaty w 2016 roku będą mogli powiększyć koszty uzyskania przychodów w miesiącu spłaty zobowiązania. Dowody księgowe zwiększające korektę kosztów będą obowiązywać dalej.