Blog

Obowiązkowy split payment od 01.11.2019

8 października 2019
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek

Obowiązkowy split payment od 01.11.2019

Od 1 listopada 2019 rozliczanie podatku VAT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 7 i 8 dotyczące odwrotnego obciążenia zostanie zastąpione obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (tzw. split payment).

Obowiązkowy split payment będzie zastosowany do dostaw towarów i usług  wymienionych obecnie w załącznikach nr 11 oraz 14 do ustawy VAT, dla faktur o wartości powyżej 15.000 PLN. W znowelizowanej ustawie zostaną one zastąpione załącznikiem nr 15.

W związku ze zniesieniem odwrotnego obciążenia do każdej faktury za towar lub usługę wymienione dotychczas w załącznikach nr 11 oraz 14 (np. usługi budowlane, dostawa prętów stalowych, węgla itp.) do ustawy VAT trzeba będzie doliczyć i wykazać na fakturze podatek VAT.

Na fakturach o wartości powyżej 15.000 PLN brutto podatnik będzie zobowiązany obligatoryjnie dopisać informację „mechanizm podzielonej płatności”.

Za nieumieszczenie na wystawianej fakturze oznaczenia, że faktura ta, z uwagi na przedmiot transakcji, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, grozić będzie podatnikowi sankcja w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Sankcja w wysokości 30 proc. została również wprowadzona dla nabywcy, który mimo obowiązku dokonania zapłaty split payment, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

W przypadku płatności z pominięciem mechanizmu split payment nie będzie można ponadto zaliczyć nabytych usług lub towarów do kosztów uzyskania przychodu w podatku PIT lub CIT. Czyn ten na gruncie kodeksu karnego skarbowego może również zostać objęty odpowiedzialnością solidarną oraz karą grzywny.

Nabywcy towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 muszą obligatoryjnie płacić za faktury powyżej wartości brutto PLN 15.000,00 lub równowartość tej kwoty metodą podzielonej płatności na polski rachunek bankowy prowadzony w polskim banku. Dla takiego rachunku bank automatycznie zakłada subkonto tj. rachunek VAT.

Zapłata przy użyciu split payment będzie opierać się nadal na jednym przelewie do dostawcy za daną dostawę lub usługę. Rozdzielenie płatności następuje przez użyciu specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank.

Mechanizm ten sprowadza się do podzielenia płatności na dwa oddzielne konta:

  • cena netto wpływać będzie, tak jak dotychczas, na rachunek główny sprzedawcy
  • kwota podatku VAT będzie z automatu przelewana na oddzielny rachunek VAT.

Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie podatku VAT. Wprowadzone zmiany wzbudzają wiele kontrowersji wśród podatników z uwagi na krótki okres na dostosowanie się do nowych regulacji podatkowych. Nowy obowiązek nakłada na podatników konieczność dokonania zmian w rozliczeniach oraz programach księgowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1751).

Autorzy
Kinga Werk, Samodzielna Księgowa, Team Leader-German Desk
Aleksandra Piasecka, Samodzielna Księgowa