Blog

Samochód osobowy w działalności gospodarczej w 2019 roku

10 stycznia 2019
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek

Samochód osobowy w działalności gospodarczej w 2019 roku

Od 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące opodatkowania leasingu, nabycia, najmu i użytkowania samochodów osobowych w firmie. Zmiany dotyczą znacznej większości podatników, którzy wykorzystują samochody osobowe w działalności gospodarczej.

Tak, jak do tej pory, kosztem podatkowym dla samochodów  użytkowanych wyłącznie do celów służbowych jest 100% wydatków eksploatacyjnych np. serwis samochodów, paliwo, naprawy, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą itp., mając przy tym na uwadze obowiązek prowadzenia przez podatnika ewidencji potwierdzającej wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej (ewidencja wymagana jest w tym przypadku również dla celów podatku VAT).

Natomiast dla samochodów używanych do celów mieszanych, tj. niezgłoszonych do Urzędu Skarbowego jako pojazdy wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, kosztem podatkowym jest 75% wydatków eksploatacyjnych. Zniesiony w tym przypadku został obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, czyli tzw. „kilometrówki” w przypadku korzystania z samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych (np. najem).

Szczególne regulacje dotyczą polis ubezpieczeniowych pojazdów. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (np. Autocasco) można zaliczyć w koszty składki do kwoty 150 tys. zł przyjętej jako wartość pojazdu na polisie. Jeśli wartość przyjęta na polisie mieści się w limicie 150 tys. zł, to cała składka będzie kosztem uzyskania przychodów a jeśli ją przekracza, to rozliczymy ją proporcjonalnie. Natomiast ubezpieczenie obowiązkowe, czyli OC może być zaliczone w koszty w całości niezależnie od wartości samochodu.

Powyższe zmiany dotyczą wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy użytkowali pojazdy przed 2019 rokiem. Limity nie dotyczą jedynie przedsiębiorców, dla których najem, leasing samochodów jest przedmiotem ich działalności gospodarczej np. leasingodawca.

Podniesiony został limit amortyzacji podatkowej w przypadku nabycia pojazdów osobowych do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych (do końca 2018 r. limit ten wynosił 20 tys. euro dla aut spalinowych oraz 30 tys. euro w przypadku aut elektrycznych). Na tej zmianie zyskają przedsiębiorcy posiadający oraz planujący kupić lub wziąć na kredyt samochód osobowy droższy niż ok. 86 tys. zł, ale tańszy niż 150 tys. zł (225 tys., jeśli auto jest elektryczne).

Największe zmiany dotyczą leasingu, mianowicie od roku 2019 leasing operacyjny pojazdów osobowych został objęty limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne). Do końca 2018 roku nie było żadnego limitu. Przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2019 wezmą w leasing lub wynajem samochód osobowy droższy niż 150 tys. złotych będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko tą część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 tys. zł (225 tys., jeśli auto jest elektryczne). Należy pamiętać, że na limit 150 tys. zł składa się cena netto samochodu oraz nieodliczona część VAT (np. w przypadku samochodów używanych do celów mieszanych będzie to 50% podatku VAT). W przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, wartość samochodu będzie odpowiadała wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Ma to wyeliminować problem bieżącej wyceny wartości samochodu przy tego rodzaju umowach.

Wydatki z tytułu leasingu, jak również czynsz z tytułu najmu bądź umów o podobnym charakterze, nie zostały objęte limitem 75% zaliczenia w koszty podatkowe z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu/najmu zawarte są także opłaty eksploatacyjne (np. serwis samochodu, wymiana opon), to ta część raty/czynszu jest objęta limitem 75%,

Umowy leasingowe zawarte przed 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu 150 tys. zł. Jednak po dniu 31 grudnia 2018 roku umowy te nie mogą być aneksowane, gdyż spowoduje to konieczność przejścia na nowe zasady.

Wprowadzone zmiany mają na celu zachęcenie podatników do kupowania na własność samochodów i zmniejszenie atrakcyjności leasingów operacyjnych. Do tej pory w większości przypadków leasing był korzystniejszy podatkowo od kredytu bądź zakupu samochodu za gotówkę. Nie było bowiem limitu w zaliczeniu opłat leasingowych w koszty podatkowe, a w przypadku zakupu samochodu można było zaliczyć w koszty odpisy amortyzacyjne tylko do wysokości EUR 20.000 .

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2108 r. poz. 2159)