Aktualności

Nowe wzory – Pełnomocnictwo ogólne

14 czerwca 2016
Aktualności, Księgowość, Podatki

Nowe wzory – Pełnomocnictwo ogólne

Od 1 lipca 2016 r. obowiązywać będą nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego:

  • wzór zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1),
  • wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Od 1 lipca 2016 roku zostanie stworzony również rejestr pełnomocnictw (Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych) prowadzony przez Ministerstwo Finansów, do którego dostęp będą miały tylko organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

Pełnomocnictwo ogólne lub zawiadomienie o zmianie zgłasza mocodawca wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Rejestru Pełnomocnictw lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Możliwość złożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej, ustawodawca dopuszcza jedynie w przypadku wystąpienia problemów technicznych, uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie. Składanie pełnomocnictw ogólnych do CRPO nie będzie podlegało opłacie skarbowej.

Zmiany pozwolą w dużej mierze usprawnić przebieg postępowań podatkowych, jak również reprezentację przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej z uwagi na konieczność składania pełnomocnictwa tylko jeden raz. Aktualnie każda poszczególna sprawa wymagała od pełnomocnika przedłożenia pełnomocnictwa bądź jego odpisu do dokumentacji wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.