Aktualności

Wzrost płacy minimalnej w 2018 r. o 100 zł.

13 września 2017
Aktualności, Kadry i płace

Wzrost płacy minimalnej w 2018 r. o 100 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało na swoich stronach internetowych o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. Od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie również minimalna stawka godzinowa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest naruszeniem praw pracowniczych.

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie PLN 2.100 brutto. To o PLN 100,00 brutto więcej niż w 2017 r.

Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie.

Od 1 stycznia 2018 r. za godzinę pracy przedsiębiorcy zapłacą nie mniej niż PLN 13,70 brutto.

Źródło:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 12.09.2017