Blog

Podatki 2017: Nowa stawka CIT

28 września 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek

Podatki 2017: Nowa stawka CIT

Od 1 stycznia 2017 roku mają wejść w życie nowe zasady opodatkowania przedsiębiorców podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Stawka podatku CIT zostanie obniżona z 19% na 15%.

Kryterium jej zastosowania będzie przede wszystkim wielkość podatnika. Niższa stawka CIT ma objąć tylko tzw. małych podatników u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwoty EUR 1.200.000,00. Wówczas do przeliczenia kwoty należy przyjąć kurs średni euro NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do PLN 1.000,00. Ponadto przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą będą mogli w pierwszym roku również skorzystać z mniejszej stawki. Natomiast pozostali podatnicy będą musieli stosować stawkę 19%.

Podatnicy rozpoczynający działalność, którzy powstali w wyniku działań restrukturyzacyjnych nie będą mogli skorzystać z obniżonej stawki 15% w roku dokonania przekształceń. Dopiero w trzecim roku podatkowym licząc od momentu powstania działalności powstanie możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli zostanie zachowany status małego podatnika. Ograniczenia te mają zniechęcić podatników do sztucznych przekształceń, które miałyby zmniejszyć wielkość przychodów oraz umożliwić skorzystanie z niższej stawki podatku CIT.

Celem nowelizacji jest przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, umocnienia konkurencji na rynku, a przede wszystkim wsparcie podatników w rozwoju swojej działalności. Wprowadzone zmiany nie będą obejmowały osób fizycznych ponieważ regulacje podatkowe dają im możliwość wybrania różnych form opodatkowania dochodu dostosowanych do profilu prowadzonej działalności gospodarczej tj. karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy 19% lub podatek według skali podatkowej (18% i 32%). Do tej pory w przypadku osób prawnych podatnicy nie mieli dużego wyboru. Niewykluczone jest, że atrakcyjnie niska stawka 15% podatku dochodowego od osób prawnych spowoduje wzrost  liczby przedsiębiorstw w Polsce o charakterze prawa handlowego. Szacuje się, że w roku 2017 ze stawki 15% podatku dochodowego od osób prawnych może skorzystać nawet 400 tys. firm.