?>

POLITYKA PRYWATNOŚCI BSO PRAWO & PODATKI

obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

  1. Informacje ogólne

Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej określane jako „RODO”.

BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 32-33 we Wrocławiu (dalej „BSO Prawo & Podatki”) przyjmuje dokument zwany Polityką Prywatności, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych oparte na zasadach legalności, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych, umożliwienia wykonywania swoich praw osobom, których dane dotyczą, transparentności, adekwatności oraz rzetelności.

Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych, ochronę danych osobowych, zakres przetwarzania danych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się również wobec witryny internetowej BSO Prawo & Podatki – www.bso-group.com.

  1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych oraz podmiotem przetwarzającym dane osobowe, zgodnie z definicjami zawartymi w RODO, jest BSO Prawo & Podatki. W razie pytań oraz uwag dotyczących przetwarzania oraz ochrony danych osobowych naszych Klientów oraz przysługujących praw w tym zakresie, należy kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wroclaw[at]bso-group.com.

  1. Zakres i sposób gromadzenia danych

Za dane osobowe przyjmuje się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy operacje wykonywanych na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko celach określonych w Polityce Prywatności.

Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji umów oraz usług, a także wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych dla realizacji celów umów lub usług, dostarczanych przez BSO Prawo & Podatki. W przypadku, gdy dane osobowe są potrzebne do wykorzystania w innych celach, konieczne jest uzyskanie zgody Klienta na ich przetwarzanie.

Administrator danych przetwarza dane podawane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej BSO Prawo & Podatki. Skorzystanie z formularza i wysłanie informacji do Administratora danych za pośrednictwem formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych wskazanych w formularzu na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zagadnienie zawarte w formularzu.

Administrator danych przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności na stronie internetowej należącej do BSO Prawo & Podatki, w szczególności takie jak odwiedzane strony , odwiedzane podstrony ilość spędzanego czasu na każdej z witryn, ilość osób odwiedzających witrynę w danym okresie czy adresy IP osób odwiedzających witrynę. Dane te są przetwarzane tak, aby nie była możliwa identyfikacja osób odwiedzających witrynę jako osób fizycznych rozumianych zgodnie z przepisami RODO. Są one również przetwarzane w zakresie w jakim dotyczy to administracji witryną oraz systemami informatycznymi należącymi do Administratora danych.

Administrator danych przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez BSO Prawo & Podatki w zakresie danych osobowych wskazanych przez aplikantów, w szczególności w listach motywacyjnych lub życiorysach. Osoby uczestniczące w procesach rekrutacyjnych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych wskazanych przez te osoby i wymaganych przez Administratora danych w niezbędnym zakresie na potrzeby prowadzonego postępowania.

Administrator danych przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń organizowanych przez BSO Prawo & Podatki w zakresie koniecznym i niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia szkoleń, seminariów czy wykładów.

Administrator danych za uprzednią zgodą Klienta wykorzystuje dane osobowe Klientów do prowadzenia marketingu, w szczególności za pomocą newsletterów kierowanych drogą elektroniczną, sprzedaży oraz doskonalenia świadczonych usług.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą usuwane, gdy ustaną cele przetwarzania lub gdy zmieniona bądź cofnięta zostanie zgoda na ich przetwarzanie.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  1. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa danych i dąży do stałego ulepszania systemów bezpieczeństwa w celu prawidłowej ochrony danych. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez stosowanie oprogramowania chroniącego przed ingerencją osób trzecich w proces przetwarzania danych, szkolenia personelu oraz przyjęte standardy przetwarzania i ochrony danych.

  1. Powierzanie danych osobom trzecim

Administrator danych może współpracować z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji usług w imieniu Administratora, takich jak świadczenie usług informatycznych, księgowych, pomoc w marketingu, analizie danych lub statystykach. Podmioty zewnętrzne administrujące danymi w imieniu Administratora, które uzyskają dostęp do danych osobowych Klientów będą zobowiązane do zapewnienia najwyższego poziomu ich ochrony.

Administrator danych może ujawnić dane osobowe Klientów podmiotom takim jak policja, prokuratura, sądy, organy administracji samorządowej bądź rządowej czy innym organom publicznym w przypadku, kiedy Administrator danych zostanie zobligowany do ich ujawnienia w drodze stosownej decyzji bądź orzeczenia.

Poza przypadkami wskazanymi powyżej, dane osobowe Klientów oraz odwiedzających witrynę nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

  1. Polityka cookies

Witryna internetowa BSO Prawo & Podatki korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator danych lub podmioty, z których usług korzysta Administrator danych (np. Google Analytics).

W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających (personalizacja witryny);
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Administrator danych korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, takie jak Google (np. Google Analytics), serwis społecznościowy Facebook (Facebook, Inc.). Ponadto, na witrynie mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, administrowanych przez podmioty trzecie. Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies. Administrator danych nie ma wpływu na treść tych polityk i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzających witrynę, można zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji odwiedzających może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z witryny.

  1. Prawa

W związku z przetwarzaniem danych Klientom oraz osobom fizycznym odwiedzającym witrynę przysługują następujące uprawnienia: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności posiadają prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez BSO Prawo & Podatki danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli została udzielona zgoda, aby ją wycofać, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail wroclaw[at]bso-group.com albo przez złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.