Szkolenia

Proces rekrutacji i selekcji zgodny z prawem

Proces rekrutacji i selekcji zgodny z prawem

Szkolenie zapoznaje z prawidłowym formułowaniem ogłoszeń o pracę, roszczeniami z tytułu dyskryminacji oraz zakresem informacji, o które można pytać kandydata. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z listem intencyjnym oraz przedwstępną umową o pracę ( m.in. treść takiej umowy, obowiązki stron), na czym polega ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji.

Grupa odbiorców

Tematyka szkolenia zainteresuje przede wszystkim:

 • kierowników oraz pracowników działów kadr,
 • HR Managerów,
 • specjalistów ds. rekrutacji,
 • przedsiębiorców prowadzących samodzielnie kadry i płace
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy na temat umów z pracownikami i współpracownikami.
Program szkolenia

1.   Ogłoszenia o pracę

 • prawidłowa treść ogłoszeń o pracę
  –   kryteria rekrutacji a zasada równości
  –   kryteria dyskryminacji
  –   dopuszczalne wyjątki ? rodzaj pracy
  –   ?dyskryminacja pozytywna?
 • roszczenia z tytułu dyskryminacji

2.   Zakres informacji, o które można pytać kandydatów

 • pytania do kandydata
 • KP, czyli nie wiemy prawie nic
 • kiedy wolno pytać o więcej?
  –   charakter pracy
  –   upoważnienie ustawowe
 • kiedy trzeba zadać ?zabronione pytania??
 • dodatkowy zakres informacji a prawo odmowy odpowiedzi

3.   List intencyjny i przedwstępna umowa o pracę

 • list intencyjny
  –   zamiar współpracy
  –   odpowiedzialność za niedotrzymanie ustaleń
 • przedwstępna umowa o pracę
  –   treść umowy a treść umowy o pracę
  –   uprawnienia i obowiązki stron
  –   odpowiedzialność za (nie-)wykonanie

4.   Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

 • pojęcie i zakres danych osobowych
 • zgoda na przetwarzanie
 • dopuszczalność przetwarzania i odpowiedzialność pracodawcy