Aktualności

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze biomedycznym

21 stycznia 2020
Aktualności, Wydarzenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze biomedycznym

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Klastrze Nutribiomed wysłuchają prelekcji na temat ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jej ostatnia nowelizacja wprowadza bowiem przepisy, które znacznie rozszerzają krąg przedsiębiorców objętych obowiązkiem AML i FTL.

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od marca 2020 r., Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a przede wszystkim wpływ ustawy na działalność przedsiębiorców klastrowych zaprezentuje aplikant radcowski Hubert Sarżyński.

Kancelaria BSO Prawo & Podatki jest członkiem Klastra Nutribomed wspierając pozostałe stowarzyszone przedsiębiorstwa w zakresie prawnych aspektów działalności w obszarze prawa farmaceutycznego, podatkowych aspektów, w tym pracach B+R.