Aktualności

Przychody opodatkowane ryczałtem rozlicz do 2 marca

24 lutego 2020
Aktualności, Księgowość, Podatki

Przychody opodatkowane ryczałtem rozlicz do 2 marca

Przychody opodatkowane ryczałtem rozlicza się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-28/PIT-28S. Należy to zrobić do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), zeznanie składa się w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W 2020 r. ostatni dzień lutego wypada w sobotę, więc ostateczny termin złożenia zeznania PIT28/PIT28S w 2020 r. przesuwa się na 2 marca. 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.