Aktualności

Co przyniesie 2018 rok w prawie i podatkach?

5 stycznia 2018
Aktualności, Księgowość, Podatki, Prawo

Co przyniesie 2018 rok w prawie i podatkach?

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie i podatkach, które zaczną obowiązywać już za kilka dni. Niektóre z nich mogą być zaskoczeniem dla przedsiębiorców. O innych już pisaliśmy na naszym fanpage’u i blogu. Czy ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej? A może utrudnią? Oto one…

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Obowiązek przesyłania JPK_VAT będzie dotyczył już wszystkich podatników VAT, również mikroprzedsiębiorstw, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Są one przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej za dany miesiąc do 25. dnia kolejnego miesiąca. Co ważne, podatnicy, którzy składają kwartalne deklaracje VAT, są zobligowani do przesyłania pliku JPK_VAT co miesiąc. więcej…

Split payment

Sejm przyjął poprawki wprowadzone przez Senatorów do noweli ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającej tzw. mechanizm podzielonej płatności. Podzielona płatność wejdzie w życie jednak od 1 lipca 2018 r. a nie jak pierwotnie zakładano od 1 kwietnia. Ustawa czeka na podpis prezydenta. więcej…

Jeden przelew do ZUS

Uproszczony zostanie przelew na ZUS. Każdy przedsiębiorca posiadać będzie indywidualny numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziemy wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. więcej…

Zwiększenie limitu jednorazowej amortyzacji

Z PLN 3.500,00 do PLN 10.000,00 zwiększono limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Podatek od najmu prywatnego

Od nowego roku możliwość stosowania ryczałtu w wysokości 8,5% będzie ograniczona do przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą nieprzekraczających rocznie 100 tys. złotych. Od nadwyżki ponad równowartość przychodów wyżej wymienionej kwoty trzeba będzie zapłacić wyższy podatek w wysokości 12,5%. więcej…

Nowe wzory formularzy PIT

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadza nowe wzory formularzy PIT. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Wskazane w nim wzory formularzy będą mieć zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2018 r. więcej…

Odroczenie obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy

Gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekroczy PLN 1.000,00 podatnik nie będzie miał obowiązku wpłaty zaliczek. Należne zaliczki zostaną przez przedsiębiorcę uiszczone po przekroczeniu wskazanej kwoty.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Z obecnych PLN 6.600,00 do PLN 8.000,00 zostaje podniesiona kwota wolna od podatku. Jednocześnie utrzymano malejącą wraz ze wzrostem dochodów kwotę wolną od podatku dal dochodów stanowiących podstawę opodatkowania powyżej PLN 8.000,00 do PLN 13.000,00 oraz powyżej PLN 85.528,00 do PLN 127.000,00. Nie zmienia się wysokość kwoty zmniejszającej podatek w przedziale PLN 13.000,00 a PLN 85.528,00.

Ograniczenie szkoleń BHP

Przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych nie będzie obowiązkowe u pracodawców, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Finansowanie świadczeń z ZFŚS

Zwiększeniu z PLN 380,00 do kwoty PLN 1.000,00 w skali roku ulega limit dla pracowniczych świadczeń otrzymanych z ZFŚS. Zmianie ulegną również inne warunki wspierania socjalnego pracowników.

Opłata recyklingowa

Od 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzają one m.in. tzw. opłatę recyklingową. Opłata pobierana będzie przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. więcej…

RODO. Ochrona danych osobowych

Nowe przepisy ochrony danych osobowych RODO zmienia wiele dotychczas obowiązujących zasad i procedur a także wprowadza nowe rozwiązania, do których powinien dostosować się każdy, kto przetwarza dane osobowe. Od 25 maja 2018 r. za nieprzestrzeganie RODO będą groziły kary, m.in. finansowe, o znacznych rozmiarach. więcej…

Szczegółowe informacje o wprowadzanych zmianach w prawie i podatkach w 2018 r. publikować będziemy na bieżąco na naszym blogu… Zapraszamy do lektury