BUCZEK, REFERENCJE BSO PRAWO & PODATKI

Buczek – HB spółka z o.o.

(…) poświadczam, że od 2003 r. Spółka – Buczek-HB-Zakład Produkcji Rur sp. z o.o. współpracuje z Kancelarią. W ramach współpracy korzystamy z kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej m.in. (…) doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości oraz realizacji projektów inwestycyjnych.
Bogusław Peczela
Dyrektor Naczelny

Österreich Institut Polska, Referencje

Österreich Institut Polska sp. z o.o.

Państwa Kancelaria wykonała na naszą rzecz usługi doradcze, m.in. z zakresu prawa autorskiego i pokrewnych, obejmujące przygotowanie umów zawierających klauzule dotyczące rozpowszechniania wizerunku. 
Joanna Röhr
Dyrektorka Österreich Institut Wrocław

Buczek – HB spółka z o.o. Podziękowanie Krzysztof Bramorski

(…) Doceniam Pana rolę oraz znaczenie Pana doświadczenia zawodowego w różnych okresach funkcjonowania Spółki. Chcę za to podziękować, pogratulować skuteczności działania oraz dojrzałości i mądrości biznesowej. Zapewniam, że Pana działalność na rzecz Spółki budzi moje uznanie i szacunek.(…)
Bogusław Peczela
Prezes Zarządu. Dyrektor Naczelny

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, REFERENCJE BSO PRAWO & PODATKI

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

(…) W ramach współpracy Kancelaria sporządziła niezbędne umowy oraz regulaminy związane z projektem oraz komercjalizacją jego wyników, doradzając jednocześnie w bieżących kwestiach związanych z realizacją ww. projektu ?Ovocura”. Mogę zaświadczyć, że Kancelaria Prawna BSO Prawo & Podatki (…) skutecznie i na bardzo wysokim poziomie kompetencji i jakości usługi zrealizowała powierzone zadania, odznaczając się przy tym terminowością, znajomością tematu i rzetelnością. (…)

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
Prorektor ds. nauki i innowacji

NA RATUNEK DZIECIOM, REFERENCJE BSO PRAWO & PODATKI

Fundacja Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową

(…) oceniam współpracę z Kancelarią Prawną BSO Prawo & Podatki bardzo wysoko i rekomenduję ją jako partnera wiarygodnego solidnego i w pełni oddanego profesjonalnej realizacji powierzonych mu zadań.
Agnieszka Aleksandrowicz
Prezes Zarządu