WPT, Podziękowania

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Wyrazy szczególnego uznania za podejmowanie cennych inicjatyw wspierających rozwój akademickiej przedsiębiorczości (…)

prof. dr hab. Alina Wieliczko
Przewodnicząca Rady DAIP

Krajska hospodarska komora, Referencje

Krajská hospodáŕská komora Královéhradeckoého kraje

(…) Szczególnie doceniono natychmiastowe odpowiedzi na zadawane przez przedsiębiorców pytania. Bardzo pozytywnie oceniono również rozmowy bezpośrednie prowadzone przy udziale tłumacza. (…) BSO Prawo & Podatki pomogła Izbie Gospodarczej w Nachodzie zorganizować seminarium, które było pierwszym tego rodzaju wydarzeniem, a jego jakości trudno będzie dorównać.
František Molik
Dyrektor Przedstawicielstwa w Nachodzie

WPT, REFERENCJE BSO SZKOLENIA

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

(…) Uczestnicy szkoleń wysoko oceniają pracę ekspertów Kancelarii BSO Prawo & Podatki w zakresie przygotowania szkolenia, umiejętności prezentacji zagadnienia i wiedzy prelegentów. (…) Polecamy Kancelarię BSO Prawo & Podatki jako rzetelnego partnera przy realizacji szkoleń i warsztatów prawno-podatkowych dla przedsiębiorców i pracowników firm.

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Prezes Zarządu

HIRSCH POROZELL, Referencje BSO Prawo & Podatki

Hirsch Porozell sp. z o.o.

(…) Kancelaria BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy sp. k. wykazuje się dokładną znajomością przepisów z obszarów prawa handlowego, prawa pracy, prawa nieruchomości, a swoją wiedzę potrafi odpowiednio wykorzystać dla dobra Mandanta.
mgr inż. Zbigniew Sąsiedzki
Dyrektor Generalny

WITEX POLSKA, REFERENCJE BSO PRAWO & PODATKI

Witex Polska sp. z o.o.

(…) Od wielu lat uzyskuję wsparcie na każdej płaszczyźnie świadczonej pomocy prawnej. Pomoc tę cechuje rzetelność, sumienność oraz gruntowne przygotowanie merytoryczne zespołu prawniczego i księgowego grupy doradczej BSO. (…)
Grzegorz Leszczuk
V-ce Prezes