Publikacje

Rynek Turystyczny | obowiązek zawiadomienia organizatora turystyki o niezgodności z umową

15 lutego 2023
Publikacje

Rynek Turystyczny | obowiązek zawiadomienia organizatora turystyki o niezgodności z umową

Ustawa o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych wskazuje dwie podstawy odpowiedzialności organizatora turystyki:

  • za prawidłowość przeprowadzenia imprezy turystycznej zgodnie z zawartą umowę o imprezę turystyczną – odpowiedzialność za niezgodność imprezy turystycznej z umową oraz
  • odpowiedzialność odszkodowawczą za poniesione przez podróżnego szkodę lub krzywdę, których doznał w wyniku niezgodności.

Skoro zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy odszkodowanie za krzywdę lub szkodę jest przyznawane w wyniku stwierdzonych niezgodności imprezy turystycznej, punktem wyjścia dla wszystkich roszczeń podróżnego jest ustalenie istnienia niezgodności oraz jej zakresu………

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu, który ukazał się na łamach magazynu Rynek Turystyczny 1/2023.

POWIĄZANE TEMATY