Publikacje

Rynek Turystyczny | odpowiedzialność karna organizatorów turystyki za brak wpisu do rejestru

13 grudnia 2022
Publikacje

Rynek Turystyczny | odpowiedzialność karna organizatorów turystyki za brak wpisu do rejestru

Przedsiębiorca podejmujący działalność w branży turystycznej zobowiązany jest dopełnić kilku formalności. Jedną z nich, bez względu na formę prowadzenia działalności, jest obowiązkowy wpis do rejestru. Brak tego wpisu skutkuje odpowiedzialnością karną.

W niniejszej publikacji z zakresu prawa turystycznego mec. Hubert Sarżyński omawia i wskazuje konsekwencje braku wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Zapraszamy do przeczytania artykułu, którzy ukazał się na łamach magazynu Rynek Turystyczny 12/2022.

POWIĄZANE TEMATY