Aktualności

Składki ZUS w 2023 r.

1 lutego 2023
Aktualności, Kadry i płace

Składki ZUS w 2023 r.

O 1 stycznia ulega zmianie wysokość składek ZUS

  • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społecznych wynosi 4.161,00 zł,
    • przy składkach preferencyjnych zaś 1.047,00 zł od 01.01.2023 do 30.06.2023, zaś 1.080,00 zł od 01.07.2023 do 31.12.2023, co spowodowane jest zmianami w minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2023 roku,
  • składka miesięczna ZUS Przedsiębiorcy tzw. duży ZUS (wraz z dobrowolną składką chorobową) będą wynosić 1.418,48 zł, w tym Fundusz Pracy 101,94 zł (poza osobami, które skończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni)), a jeżeli zrezygnował z opłacania się dobrowolnej składki chorobowej  to 1.316,54 zł
  • składka miesięczna ZUS Przedsiębiorcy tzw. mały ZUS (wraz z dobrowolną składką chorobową) będą wynosić w I półroczu 2023 – 331,26 zł, a jeżeli zrezygnował z opłacania się dobrowolnej składki chorobowej  to 305,61 zł, zaś w II półroczu 2023 – 341,72 zł, a jeżeli zrezygnował z opłacania się dobrowolnej składki chorobowej  to 315,26 zł
  • składka zdrowotna nadal obliczana jest indywidualnie, zależy od formy opodatkowania i osiągniętego przychodu/dochodu, jednak minimalna kwota składki zdrowotnej też wzrośnie i
    • w I półroczu 2023 roku wyniesie 314,10 zł, zaś
    • w II półroczu 2023 wyniesie 324,00 zł miesięcznie.

Od 01.04.2023 r. może też ulec zmianie wysokość stopy procentowej składki wypadkowej, która obecnie jest na poziomie 1,67%, ale trzeba pamiętać, że jej wysokość zależna jest od profilu działalności (PKD).