Aktualności

Podatki 2018: split payment do 1 lipca 2018

19 grudnia 2017
Aktualności, Podatki

Podatki 2018: split payment do 1 lipca 2018

Split payment od 1 lipca 2018 r. a nie jak pierwotnie zakładano od 1 kwietnia. Sejm przyjął poprawki wprowadzone przez Senatorów do noweli ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającej tzw. mechanizm podzielonej płatności. Teraz czekamy na podpis Prezydenta.

Sejm przyjął wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat, m.in. zmianę terminu wprowadzenia split paymentu i możliwość stosowania podzielonej płatności nie tylko przez banki i SKOKi ale także przez inne instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych.

Stosowanie split paymentu będzie dobrowolne. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na jego wprowadzenie mogą liczyć m.in. na przyspieszony zwrot VAT czy zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej. Mechanizm zakłada podział płatności należności wynikającej z faktury: kwota netto będzie wpłacana na konto kontrahenta zaś kwota VAT zasili specjalnie wyodrębnione dla przedsiębiorcy konto.

Więcej na temat podzielonej płatności na naszym blogu: SPLIT PAYMENT. PODZIELONA PŁATNOŚĆ W VAT OD 2018 R.