Aktualności

Sprawozdanie finansowe: termin do końca marca

24 marca 2016
Aktualności, Księgowość finansowa

Sprawozdanie finansowe: termin do końca marca

Każda spółka prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek w określonym terminie sporządzić sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Natomiast spółki podlegające badaniu przez biegłego rewidenta są zobowiązane także do sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. 

Spółki, które zamykają rok obrotowy z dniem 31. grudnia, sprawozdanie finansowe powinny przygotować do 31. marca.