Szkolenia

Szkolenie DiG | AML/CFT – nowe obowiązki przedsiębiorców

Szkolenie DiG | AML/CFT – nowe obowiązki przedsiębiorców

13 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723).

Niniejsze szkolenie służy omówieniu najważniejszych przepisów ustawy oraz wskazaniu wyzwań – konkretnych zadań do zrealizowania – związanych z wdrożeniem przepisów tej ustawy w firmach.

grupa docelowa

W szkoleniu powinny wziąć udział przede wszystkim:

 • przedsiębiorcy prowadzący biura rachunkowe,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • pośrednicy w sprzedaży nieruchomościami, 
 • doradcy podatkowi
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową i lombardy,
 • osoby prowadzące wirtualne biura,
 • biura usług płatniczych,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • jak również przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość EUR 10.000,00, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w szkoleniu osobom reprezentującym kancelarie prawne bądź pracownikom wewnętrznych działów prawnych.

program szkolenia
 1. Definicja prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 2. Omówienie obowiązków instytucji obowiązanych nałożonych w drodze ustawy (w tym obowiązków rejestracyjnych, analitycznych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, utrzymania relacji z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne):
 3. Środki bezpieczeństwa finansowego (w szczególności: identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu oraz zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, ich monitorowanie).
 4. Obowiązki raportowania oraz dokumentowanie wykonywanych obowiązków. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 5. Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych: odpowiedzialność administracyjna, karna, wymiar kar finansowych.
 6. Dyskusje, pytania.
realizacja szkolenia

Organizatorem szkolenia jest BSO Outsourcing sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.  Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w dniu 13.09.2018 r. w godzinach 9.00 – 11.00. Liczba miejsc zostaje ograniczona do 30 osób. Z jednej firmy można zgłosić udział maksymalnie 2 osób. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń udziału prawników reprezentujących kancelarie prawne bądź wewnętrzne biura prawne. W szkoleniu może wziąć udział tylko i wyłącznie osoba zgłoszona.

Zgłoszenia wraz z opłatami udziału są przyjmowane są bezpośrednio przez organizatora do 7.09.2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń może ulec skróceniu  z chwilą wyczerpania miejsc. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po 7.09.2018 r. organizator nie gwarantuje zwrotu kosztów udziału.

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

 • PLN 99,00 netto + 23 % VAT ( PLN 121, 77 brutto) – dla członków DiG
 • PLN 199,00 netto + 23% VAT (PLN 244,77 brutto) – pozostali uczestnicy

Opłaty należy uiścić przelewem na konto  BPH S.A. nr: 86 1060 0076 0000 3380 0010 0492,
BSO Outsourcing sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław, NIP: 897-17-35-412

Powiązane tematy