Szkolenia

Odpowiedzialność prawna za wyrób niebezpieczny

Odpowiedzialność prawna za wyrób niebezpieczny

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na producentów szereg obowiązków, których spełnienie ma zapewnić wprowadzanie do obrotu tylko i wyłącznie produktów bezpiecznych. Nie można jednak całkowicie uniknąć błędów dlatego producenci, dystrybutorzy a nawet przedstawiciele handlowi powinni być świadomi praw, obowiązków i kar, jakie grożą im za wprowadzenie na rynek produktu niebezpiecznego.

Szkolenie zaprezentuje i objaśni przepisy prawne związane z produktem niebezpiecznym oraz zakresem odpowiedzialności prawnej za wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego. Uczestnicy pozyskają wiedzę popartą przykładami z orzecznictwa sądowego, obejmującą m.in. wskazanie:

 • rodzajów odpowiedzialności, w tym przepisów karnych,
 • kto, na jakiej podstawie i w jakim zakresie odpowiada za produkt niebezpieczny,
 • okoliczności, które zwalniają z odpowiedzialności.
grupa docelowa

W szkoleniu powinni wziąć udział m.in.:

 • producenci wprowadzający produkty do obrotu gospodarczego,
 • dystrybutorzy, importerzy i przedstawiciele handlowi.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej (właścicieli, prezesów i członków zarządu) i kierowniczej oraz osób, które bezpośrednio odpowiadają za jakość wyrobów. Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania merytorycznego.

Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.

program szkolenia

CZĘŚĆ I: ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 1. Pojęcie produktu niebezpiecznego
  1. niebezpieczny charakter produktu
  2. ocena bezpieczeństwa produktu
 2. Podmioty odpowiedzialne za produkt niebezpieczny
  1. producent
  2. wytwórca materiału
  3. importer
  4. quasi-producent
  5. dystrybutor
  6. odpowiedzialność solidarna
 3. Podmiot uprawniony do odszkodowania
 4. Przesłanki odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
  1. szkoda na mieniu
  2. odszkodowanie
  3. zwolnienie się od odpowiedzialności
  4. wprowadzenie produktu do obrotu
  5. ujawnienie się niebezpiecznych właściwości po wprowadzeniu produktu do obrotu
  6. ryzyko rozwoju
 5. Przedawnienie roszczeń
 6. Inne reżimy odpowiedzialności. Zbiegi roszczeń

CZĘŚĆ II: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I KARNA

 1. Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów
 3. Obowiązki producentów i dystrybutorów
 4. Kary pieniężne
 5. Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o systemie oceny zgodności
 6. Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego
prowadzący

MACIEJ SZERMACH LL.M., adwokat, partner

Absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów cywilnoprawnych, prawie nieruchomości oraz prawie budowlanym, zajmując się kompleksową obsługą prawną przy realizacjach inwestycji. Zarządza badaniami due diligence w projektach krajowych i międzynarodowych. Jest doświadczonym adwokatem procesowym prowadzącym sprawy sądowe przed sądami wszystkich instancji.