Szkolenia

Prawo Pracy 2023. Przygotowanie do wprowadzenia najnowszych zmian.

Prawo Pracy 2023. Przygotowanie do wprowadzenia najnowszych zmian.

Podpisana końcem stycznia ustawa wprowadzająca zmiany w Kodeksie pracy wymusza na pracodawcach dokonanie istotnych zmian regulacji wewnątrzfirmowych. Na wprowadzenie nowych przepisów pracodawcy mają tylko (licząc od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw):

 • dwa tygodnie w zakresie badania trzeźwości pracowników i
 • dwa miesiące w obszarze pracy zdalnej

Zmiany w obszarze kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej wymagają szczególnej uwagi, gdyż pominięcie lub błędne zastosowanie niektórych elementów może ograniczyć możliwości działania pracodawcy (szczególnie w przypadku kontroli trzeźwości) lub narazić go na odpowiedzialność i roszczenia ze strony pracowników.

Zapraszamy zatem na szkolenie, które pomoże Państwu zapoznać się ze zmianami a przede wszystkim ułatwi praktyczne przygotowanie firmy i pracowników do wprowadzenia zmian.

Grupa docelowa
 • kierownicy oraz pracownicy działów kadr,
 • HR Managerzy,
 • specjaliści ds. rekrutacji,
 • przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i prowadzący samodzielnie kadry i płace
Agenda szkolenia

Podczas szkolenie zaprezentujemy najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy 2023 oraz wynikające z nich, konieczne do wprowadzenia, zmiany w wewnętrznej dokumentacji pracowniczej:

KONTROLA TRZEŹWOŚCI

 • kontrola trzeźwości i kontrola na obecność innych substancji
  • aktualne przepisy
  • nowe zasady kontroli
 • obowiązki pracodawcy w zakresie kontroli trzeźwości i obecności innych substancji
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia trzeźwości bądź wykrycia niedozwolonych substancji
 • prawa pracownika przy przeprowadzaniu kontroli trzeźwości i na obecność innych substancji
 • zakres zmian w wewnętrznej dokumentacji, umowach, regulaminach itd.

PRACA ZDALNA

 • praca zdalna
  • aktualne regulacje w zakresie pracy zdalnej
  • telepraca – co dalej?
 • koszty i obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną
 • zasady BHP w ramach pracy zdalnej
 • jak, kiedy i na jakich zasadach przeprowadzać kontrolę pracowników na pracy zdalnej
 • zakres zmian w wewnętrznej dokumentacji, umowach, regulaminach itd.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Szkolenie zakończone zostanie serią pytań i odpowiedzi, tak by w jak największym stopniu wskazać praktyczne zastosowanie nowych przepisów. Zachęcamy do przesyłania pytań przed rozpoczęciem szkolenia – na adres szkolenia@bso-group.com.

Zgłoszenia udziału i płatność

Udział w szkoleniu można zgłosić wysyłając informację na e-mail szkolenia@bso-group.com lub po kliknięciu na przycisk zarejestruj się. Zgłoszenia oraz płatności za szkolenie przyjmujemy do 20.02.2023 r.

Płatność za szkolenie

koszt udziału jednej osoby: 450,00 zł + 23% VAT

miejsce: BSO Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32-33, II p.

szkoleniowiec: mec. Krzysztof Bramorski, radca prawny

zgłoszenia i płatność: do 20.02.2023 r.

Kwotę 553,50 zł (450,00 zł netto + 23% VAT) prosimy przelać na konto:

BSO Outsourcing sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław, NIP: 8971735 412

Alior Bank S.A. Konto: 79 2490 0005 0000 4530 3059 6340

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy udziału w szkoleniu osobom z branży prawnej, księgowej i doradczej.