Trenerzy

 • [contact-form-7 id="6638" title="Formularz kontaktowy - Szymon Gozdzik"]
 • https://www.linkedin.com/in/prawokolejowe/
 • telefon
 • 71 346 70 70

Szymon Goździk

Prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych

Szymon Goździk

Prawnik w Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki. Doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcia dla studentów prezentując zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, uzyskiwaniem pozwoleń i koncesji przed przedsiębiorców, działalnością organów nadzorczych takich jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z ochroną danych osobowych oraz komunikacją elektroniczną i prawem autorskim:

 • samodzielnie realizuje audyty RODO (kompleksowe sprawdzenie poprawności wdrożenia RODO) we wszystkich bądź wybranych obszarach działalności przedsiębiorstwa;
 • pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych u podmiotów publicznych i prywatnych z różnych sektorów gospodarki;
 • posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO;
 • prowadzi audyty prawne serwisów internetowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami zakończone szczegółowym raportem pokontrolnym;
 • doradza w zakresie e-marketingu zgodnego z prawem;
 • udziela porad w zakresie ochrony wizerunku oraz innych zagadnień związanych z prawem autorskim.

Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie transportu i logistyki, w tym prawa kolejowego w związku z takimi zagadnieniami, jak:

 • odpowiedzialność i odszkodowania za wypadki kolejowe pomiędzy przedsiębiorstwami kolejowymi, ubezpieczycielami i osobami trzecimi, w tym pasażerami;
 • zasady dostępu do infrastruktury kolejowej;
 • prawa i obowiązki pasażera;
 • obowiązki i kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
 • uzyskiwanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej regulowanej.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i logistyki, w tym publikacji naukowych dotyczących aspektów prawnych na rynku przewozów kolejowych. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska. Jest autorem bloga pt. „Pociąg do prawa”.

języki

angielski

 
Wybrane publikacje

Obszary współpracy
Prawo handlowe i prawo spółek Prawo karne gospodarcze i skarbowe Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Ochrona danych osobowych Prawo transportowe Prawo nowych technologii Prawo kolejowe