Aktualności

Ulga abolicyjna. Nowe warunki w 2021 r.

23 listopada 2020
Aktualności, Podatki

Ulga abolicyjna. Nowe warunki w 2021 r.

Sejm uchwalił 28 października 2020 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzający m.in. zmiany dotyczące ulgi abolicyjnej (druk nr 642). Ustawa jest obecnie na etapie oczekiwania na złożenie podpisu przez Prezydenta oraz ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmienione przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Jakie zmiany zostaną wprowadzone w kontekście ulgi abolicyjnej? Zapraszamy do przeczytania artykułu na naszym blogu.