Aktualności

Ulgi podatkowe na działalność B+R

28 listopada 2016
Aktualności, Podatki

Ulgi podatkowe na działalność B+R

23 listopada 2016 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Jest to tzw. pierwsza ustawa innowacyjna, która określa pakiet rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej, w szczególności poprzez ulgi podatkowe, ustabilizowanie finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy ułatwienia proceduralne.

Do najważniejszych zmian należą: 

  • zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym od własności intelektualnej wnoszonej do spółki
  • możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa
  • wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R
  • zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw (pierwsze dwa lata działalności)
  • wprowadzenie obowiązku przeznaczania przez jednostki naukowe 2 proc. środków z dotacji przyznanej na utrzymanie potencjału badawczego ? na finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  • modyfikacja procedury nabywania przez naukowców praw majątkowych do wynalazków
  • oraz usunięcie ograniczenia czasowego, w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.