Publikacje

Umowa o zastępstwo przerywa sekwencję dwóch kontraktów

19 lutego 2015
Publikacje

Umowa o zastępstwo przerywa sekwencję dwóch kontraktów

Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.), zawarcie trzeciej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.