Aktualności

Już wkrótce zmiany w podatkach

10 lipca 2018
Aktualności, Podatki

Już wkrótce zmiany w podatkach

Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw za wyjątkiem przepisów modyfikujących regulacje dotyczące podatku od nieruchomości komercyjnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa w dominującej części modyfikuje regulacje, które obowiązują od
1 stycznia 2018 r. Wprowadza zmiany w zakresie przepisów:

  1. dotyczących tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych (minimalnego podatku od przychodów z budynków);
  2. określających zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych;
  3. określających uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów;
  4. normujących zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn;
  5. dotyczących zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych.

źródło: prezydent.pl