Wydarzenia

VIII Konferencja DFHR

1 października 2020
Wydarzenia

VIII Konferencja DFHR

Pod hasłem HR MIX – aktualne wyzwania rynku pracy odbędzie się tegoroczna konferencja DFHR. Kancelaria BSO Prawo & Podatki po raz kolejny poprowadzi panel prawny. W tym roku wszystkie zaplanowane prelekcje odbędą się on-line.

22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 wykład Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w przypadku świadczenia pracy w ramach telepracy, pracy zdalnej oraz stacjonarnej na gruncie przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów antykryzysowych poprowadzi Hubert Sarżyński, aplikant radcowski.

W trakcie wystąpienia zaprezentuje rozwiązania legislacyjne związane z wykonywaniem pracy stacjonarnej oraz w ramach telepracy, pracy zdalnej. Szczególny nacisk zostanie położony na różnice w obowiązkach i prawach pracodawców oraz pracowników, zwłaszcza w kontekście pracy zdalnej, której zasadnicze elementy nie zostały dotychczas uregulowane. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia miejsca wykonywania pracy, czasu wykonywania pracy, ponoszenia kosztów wykonywania pracy, a także weryfikacji wykonywanej pracy w różnych formach jej wykonywania.

Agenda oraz formularz rejestracji dostępny jest na stronie http://www.dfhr.pl/konferencja-dfhr/. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia naszego prawnika.