Aktualności

Do końca maja pierwsza transza odpisu na ZFŚS

25 maja 2016
Aktualności, Kadry i płace, Księgowość

Do końca maja pierwsza transza odpisu na ZFŚS

Odpisy na ZFŚS pracodawca musi przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy do 30 września. Jednak już do 31 maja na konto musi trafić co najmniej 75% równowartości tych odpisów. Wysokość przelewu zależy od liczby pracowników i warunków pracy.

Z dotrzymania terminów zwolnieni są pracodawcy dobrowolnie tworzący ZFŚS, którzy samodzielnie podejmują decyzję do terminie przelania pieniędzy na rachunek bankowy.

Warto podkreślić, że wysokość odpisu na ZFŚS stanowi koszt firmy w miesiącu, w którym faktycznie trafił na konto Funduszu.

Więcej na temat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w artykule Wojciecha Skowyrko