Aktualności

Wspieramy Szkołę Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie

15 czerwca 2010
Aktualności, O Nas

Wspieramy Szkołę Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie

Szkoła Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta powstała w wyniku porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Humboldta w Berlinie oraz Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Prawników. Studentami Szkoły Prawa Polskiego są niemieccy prawnicy, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę o znajomość polskich regulacji prawnych.

Podczas mojego ostatniego spotkania ze studentami, a potem w trakcie rozmowy z prowadzącymi Szkołę okazało się, że niemieccy studenci mają utrudniony dostęp do objaśnień treści przepisów obowiązujących w Polsce, ich wykładni oraz orzecznictwa polskich sądów ? mówi mec. Krzysztof Bramorski, pomysłodawca akcji. Stąd też pomysł na zorganizowanie wśród polskich kancelarii prawnych akcji, której efektem będzie zwiększenie liczby fachowej literatury (komentarzy, orzecznictwa, piśmiennictwa) w bibliotece berlińskiej Szkoły Prawa Polskiego.

Akcja opiera się przede wszystkim na skierowaniu do kancelarii prawnych działających w Polsce apelu z prośbą o przekazanie na rzecz Szkoły Prawa Polskiego zbytecznych czy nieużywanych już egzemplarzy komentarzy do prawa polskiego. Kancelaria BSO Prawo & Podatki już przekazała część swojego księgozbioru.

Są to książki prawnicze, komentarze do kodeksów, ale nie tylko ? wskazuje mec. Bramorski. Chodzi o zapewnienie dostępu do fachowej literatury ukazującej praktyczne aspekty stosowania prawa w Polsce. ? dodaje.

Kancelaria BSO Prawo & Podatki zajmie się obsługą logistyczną akcji. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z prowadzącymi Szkołę Prawa Polskiego, więc łatwo będziemy mogli przekazywać kolejne zestawy książek ? mówi mec. Bramorski. Kancelarie, które chcą uczestniczyć w akcji proszone są o kontakt z nami lub, jeśli mają już przygotowane książki, do dostarczenia ich do siedziby Kancelarii przy ul. Rzeźniczej 32-33, II p. we Wrocławiu (50-130).

—-

Szkoła Prawa Polskiego została powołana do życia w 2002 roku, w wyniku porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Humboldta w Berlinie oraz Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Prawników. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w roku akademickim 2003/2004. Podczas rocznego kursu prawa polskiego, wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego omawiają zagadnienia związane z prawem publicznym, cywilnym, prawem pracy i gospodarczym oraz prawem handlowym i prawem spółek. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Odpowiednikiem Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta jest Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim.