Wydarzenia

Wykład | Odpowiedzialność i obowiązki organizatora turystyki

12 lutego 2019
Wydarzenia

Wykład | Odpowiedzialność i obowiązki organizatora turystyki

Odpowiedzialność i obowiązki organizatora turystyki w świetle nowych przepisów.

Wskażemy nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców oferujących usługi turystyczne wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności w zakresie:

  • rejestracji działalności w rejestrze organizatorów turystyki, regulowania składek i konsekwencji niespełniania obowiązków ustawowych dotyczących rejestracji działalności;
  • udzielenia niezbędnych informacji podróżnemu przed zawarciem umowy oraz w trakcie trwania imprezy turystycznej oraz zakresu tych informacji;
  • udzielenia bieżącej pomocy podróżnemu w przypadku wystąpienia niezgodności wycieczki z umową lub innych zdarzeń przewidzianych w ustawie;
  • zapewnienia objęcia podróżnych odpowiednim ubezpieczeniem;
  • wystąpienia podróżnych z roszczeniami przewidzianymi w ustawie, w związku z niezgodnością wycieczki/imprezy z umową.

Zapraszamy 1 marca 2019 r. o godz. 12.00 do Sali Fair Play na Stadionie Miejskim.

Prelekcje poprowadzą:
Barbara Wawrzyniak, radca prawny | Hubert Sarżyński, aplikant radcowski

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Międzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego