Aktualności

Zamknięcie roku obrotowego. Szkolenie dla firm.

5 października 2017
Aktualności, Szkolenia

Zamknięcie roku obrotowego. Szkolenie dla firm.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Biuro Regionalne we Wrocławiu wspólnie z Kancelarią Prawną BSO Prawo & Podatki zaprasza w dniu 08.11.2017 na godzinę 9.00 do Wrocławia na szkolenie pt.: „Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.”

Cel szkolenia:
Zapoznanie z procedurami oraz obowiązkami, jakie spoczywają na kadrze zarządzającej spółek prawa polskiego w związku z zakończeniem roku obrotowego.

Omówione i poddane analizie zostaną elementy sprawozdania finansowego, co w znaczący sposób wpłynie na jakość podejmowanych decyzji biznesowych.

Wiedza przekazana w części prawnej pozwoli uniknąć błędów popełnianych często przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego przez organy spółki, jak również odpowiedzialności karno-skarbowej i cywilnoprawnej za niedopełnienie obowiązków.

Grupa docelowa:
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o osobach zarządzających przedsiębiorstwami, dyrektorach handlowych i finansowych, jak również pracownikach wyższych szczebli zobowiązanych w ramach wykonywanych obowiązków do opracowania sprawozdania finansowego, jego podpisu czy zatwierdzenia. Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej ani prawnej.

Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje: http://ahk.pl/pl/regiony/region-poludniowo-zachodni/singel-pl/events/wroclaw-szkolenie-sprawozdanie-finansowe-i-zamkniecie-roku-obrotowego-w-spolkach-prawa-polskiego-aspekty-prawne-i-ksiegowe/?cHash=4c45ccc5ea679fa7c21efc6e71037d15