Aktualności

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

29 grudnia 2020
Aktualności, Kadry i płace, Prawo pracy

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego, który będzie nakazywać płatnikowi składek lub osobie fizycznej zlecającej dzieło poinformowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą:

  1. nie pozostaje w stosunku pracy, lub
  2. w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Brak obowiązku zgłaszania umowy o dzieło

Obowiązek ten nie będzie dotyczył umów o dzieło:

  1. zawartych z własnym pracownikiem,
  2. wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  3. zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Wyłączenia podmiotowe

Jeśli podmiot lub jednostka organizacyjna nie będzie płatnikiem składek, nie będzie musiała informować ZUS o zawartych umowach o dzieło. Natomiast osoba fizyczna niezależnie od tego, czy będzie zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie, będzie miała obowiązek zgłaszać każdą zawartą umowę o dzieło.

Formularz

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba będzie wykazać w nowym formularzu RUD. Formularz RUD będzie można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba będzie złożyć oddzielny formularz RUD.

W jednym formularzu RUD można będzie wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Autor:
Kordian Paradowski, Aplikant radcowski