Aktualności

Ustawa wprowadzająca zmiany do Kodeksu pracy podpisana

1 lutego 2023
Aktualności, Prawo pracy

Ustawa wprowadzająca zmiany do Kodeksu pracy podpisana

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany do Kodeksu pracy. Ustawa dotyczy głównie dwóch podstawowych zagadnień prawnych:

  1. umożliwienia pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;
  2. wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy umocowanej w Kodeksie pracy, (przy jednoczesnym uchyleniu regulacji pracy zdalnej w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) oraz uchylenia dotychczasowej regulacji dotyczącej telepracy.

Pracodawcom nie pozostawiono dużo czasu na przystosowanie do nowych warunków. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących pracy zdalnej i uchylanej telepracy – przepisy te wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z Alertem przygotowanym przez zespół prawników BSO Prawo & Podatki