?>

LUXEMBURGISCHES HONORARKONSULAT IN WROCLAW (BRESLAU)

miejsce ul. Rzeźnicza 32-33, II p.

50-130 Wrocław

sluchawka +48 71 346 70 87
tel +48 71 346 70 90
koperta luxemburg@konsulat.wroclaw.pl

KONTAKTFORMULAR    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu w celu udzielania odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, jako przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Konsula. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności BSO Group (https://bso-group.com/polityka-prywatnosci-bso-group/), która znajduje zastosowanie także do przetwarzania danych osobowych przez Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu.