MSP Małe i Średnie | Umowa o dzieło i prawa autorskie w razie odstąpienia od umowy

MSP Małe i Średnie | Umowa o dzieło i prawa autorskie w razie odstąpienia od umowy

3 Marzo 2023
Pubblicazione
Odstąpienie od umowy o dzieło a zachowanie majątkowych praw autorskich do wykonanego lub częściowo wykonanego dzieła. ...
MSP Małe i Średnie | Umowa o dzieło i prawa autorskie w razie odstąpienia od umowy