The quality of our services is confirmed by numerous recommendations.

We invite you to read the opinions of entrepreneurs and representatives of institutions on the quality of our legal, tax and accounting services.

Referencje BSO Prawo & Podatki

Politechnika Wrocławska AIP

(…) We appreciate the cooperation with the Office and identify BSO Law & Taxes as a competent and experienced associate in providing comprehensive specialist legal and accounting advice to institutions supporting the development of entrepreneurship, including entrepreneurship combining science and business.
Prof. Kazimierz Wójs, D.Sc.
Director of Academic Entrepreneurship Incubator

referencje BSO Prawo & Podatki

Westerwelle PL GmbH & Co. KG Oddział w Polsce

(…) The way in which our accounts are handled ensures that our projects are carried out safely and promotes the efficient use of available resources. Thanks to our perfect command of the German language as well as our knowledge of specialist terminology, the law firm ensures communication at the highest level. (…)
Sylwia Szyłkiewicz, M.Sc.
Sales Representative for Poland

referencje BSO Prawo & Podatki

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

(…) Kancelaria opracowała koncepcję realizacji innowacyjnego projektu w ramach zamówienia publicznego z możliwym udziałem naszej Spółki oraz przygotowała opinie dotyczące zasad udzielania zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Świadczona przez Państwa pomoc prawna miała charakter fachowy, w wykonywane przez Państwa usługi cechują się rzetelnością.
Józef Rać, wiceprezes Zarządu
Marek Winkowski, wiceprezes Zarządu

referencje BSO Prawo & Podatki

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

(…) Kancelaria wykonała na rzecz naszej Organizacji usługi doradcze polegające na przygotowaniu regulaminu konkursowego, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz doradztwo w zakresie udostępnienia informacji orz udzielenia wyjaśnień w sprawie naruszenia dóbr osobistych. Świadczona przez Państwa pomoc prawna ma charakter fachowy, a wykonywane przez Państwa usługi cechując się rzetelnością.
Paweł Moras
Dyrektor Zarządzający