The quality of our services is confirmed by numerous recommendations.

The quality of our services is confirmed by numerous recommendations.

24 February 2016
References
We invite you to read the opinions of entrepreneurs and representatives of institutions on the quality of our legal, tax and accounting services. ...
The quality of our services is confirmed by numerous recommendations.

Politechnika Wrocławska AIP

24 July 2015
References
Referencje BSO Prawo & Podatki
(…) We appreciate the cooperation with the Office and identify BSO Law & Taxes as a competent and experienced associate in providing comprehensive specialist legal and accounting advice to institutions supporting the development of entrepreneurship, ...
Politechnika Wrocławska AIP

Westerwelle PL GmbH & Co. KG Oddział w Polsce

30 January 2014
References
referencje BSO Prawo & Podatki
(…) The way in which our accounts are handled ensures that our projects are carried out safely and promotes the efficient use of available resources. Thanks to our perfect command of the German language as well as our knowledge of specialist terminology, ...
Westerwelle PL GmbH & Co. KG Oddział w Polsce

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

17 December 2013
References
referencje BSO Prawo & Podatki
(…) Kancelaria opracowała koncepcję realizacji innowacyjnego projektu w ramach zamówienia publicznego z możliwym udziałem naszej Spółki oraz przygotowała opinie dotyczące zasad udzielania zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. ...
Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

17 December 2013
References
referencje BSO Prawo & Podatki
(…) Kancelaria wykonała na rzecz naszej Organizacji usługi doradcze polegające na przygotowaniu regulaminu konkursowego, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz doradztwo w zakresie udostępnienia informacji ...
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży