References

Buczek – HB spółka z o.o. Podziękowanie Krzysztof Bramorski

1 December 2012

Buczek – HB spółka z o.o. Podziękowanie Krzysztof Bramorski

(…) Doceniam Pana rolę oraz znaczenie Pana doświadczenia zawodowego w różnych okresach funkcjonowania Spółki. Chcę za to podziękować, pogratulować skuteczności działania oraz dojrzałości i mądrości biznesowej. Zapewniam, że Pana działalność na rzecz Spółki budzi moje uznanie i szacunek.(…)
Bogusław Peczela
Prezes Zarządu. Dyrektor Naczelny