Szkolenia

RODO. Ochrona danych osobowych

RODO. Ochrona danych osobowych

Przedsiębiorcy uczestniczący w szkoleniu zapoznają się z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), które zaczną obowiązywać 25 maja 2018 r. Wskażemy różnice pomiędzy obecnie obowiązującymi a wprowadzanymi przepisami o ochronie danych osobowych. Omówimy zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników, kontrahentów i klientów. Powiemy, jakie zadania należy zrealizować, by dostosować obowiązujące procedury ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie do nowych przepisów.

grupa odbiorców

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy w toku działalności przetwarzają dane osobowe – pracowników, kontrahentów czy klientów. Przedstawicieli działów HR, kadr i płac, marketingu, handlowców korzystających z baz danych oraz właścicieli firm odpowiedzialnych za zgodny z prawem przebieg procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

program szkolenia

1. Podstawowe założenia oraz zakres zastosowania przepisów RODO

 • bezpośrednie stosowanie przepisów rodo
 • zakres zastosowania RODO i termin wejścia w życie
 • planowane zmiany w polskim prawie w związku z wejściem w życie RODO
 • Administrator przetwarzania danych
 • status i zadania Inspektora ochrony danych osobowych

2. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo do sprostowania
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu

3. Przetwarzanie danych

 • przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody
 • przetwarzanie danych osobowych bez zgody
 • nowe obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • zgłaszanie naruszeń
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom

 • podmiot przetwarzający
 • umowa powierzenia

5. Szczególne zasady przetwarzania danych osobowych

 • przetwarzanie w stosunku pracy
 • profilowanie
 • przetwarzanie przy marketingu oraz danych wrażliwych

6. Konsekwencje naruszenia przepisów RODO