?>

OPTYMALIZACJE PODATKOWE

Oferujemy doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej poszczególnych obszarów prowadzonej działalności. Stabilizację i bezpieczeństwo podatkowe osiągamy dopasowując zestaw dopuszczonych prawnie instrumentów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, jak również zmieniających się okoliczności rynkowych i prawnych.

Jakie usługi oferujemy?

 • przygotowujemy i realizujemy szczegółowe koncepcje podatkowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy uwzględniające:
  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej z podatkowego punktu widzenia formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • planowanie podatkowe w zakresie VAT, PIT i CIT dla przedsiębiorców różnych branż i krajów pochodzenia,
  • analizę i odpowiednie przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz umów z kontrahentami,
  • realizację zmian strukturalnych w obrębie przedsiębiorstwa (także grupy kapitałowej) z uwzględnieniem kompleksowego przeprowadzenia procedury tworzenia, przekształcenia i likwidacji spółek kapitałowych i osobowych;
 • optymalizujemy rozliczenia podatkowe nierezydentów;
 • opracowujemy kompleksowe strategie zarządzania podatkami w Polsce dla inwestorów zagranicznych (planowanie transgraniczne, rozliczenia z polskimi partnerami, oddziałami);
 • pomagamy w dokumentowaniu i optymalnym rozliczeniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • doradzamy w zakresie optymalizacji wysokości zobowiązań podatkowych;
 • doradzamy i reprezentujemy w ramach postępowań podatkowych, oraz sądowoadministracyjnych.

TEMATY POWIĄZANE

 • doradztwo prawne
 • doradztwo podatkowe
 • fuzje, połączenia, przekształcenia przedsiębiorstw
 • ceny transferowe