?>

PRZEKSZTAŁCENIA | FUZJE | PRZEJĘCIA

Doradzamy w doborze formy prawnej prowadzenia działalności oraz jej zmiany/dostosowania do potrzeb rozwijającej się firmy. Nasi prawnicy służą radą w procesach przekształcania, łączenia lub przejęcia części bądź całości firm. Towarzyszymy na etapie planowania i przygotowywania transakcji M&A, negocjowania warunków i realizacji poszczególnych etapów procesu zmiany organizacji.

Jakie usługi oferujemy?

 • doradzamy w zakresie prawnym i podatkowym przy planowaniu procesu przekształcenia celem wyboru optymalnej formy prawnej dla prowadzenia dalszej działalności;
 • prowadzimy obsługę prawną i podatkową procesu przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych i kapitałowych w trybie uproszczonym i pełnym, m.in. w zakresie:
  • sporządzenia planu przekształcenia wraz z potrzebnymi dokumentami, w tym bilansem, sprawozdaniem finansowym, projektem umowy spółki,
  • przeprowadzenia postępowania rejestrowego,
  • przygotowania i przeprowadzenia wewnętrznej procedury związanej z przekształceniem we wszystkich zaangażowanych podmiotach,
  • reprezentacji przed sądem rejestrowym;
 • dokonujemy oceny prawnej i podatkowej możliwości realizacji transakcji fuzji bądź przejęcia i jej wpływu na działalność przedsiębiorstwa, m.in. poprzez przygotowanie i przeprowadzenie audytu (due diligence) finansowego, prawnego, podatkowego dla określenia sytuacji prawnej oraz wartości przedsiębiorstwa bądź jego części;
 • przygotowujemy treści dokumentacji niezbędnej w procesie transformacji (listy intencyjne, umowy sprzedaży i zakupu akcji bądź części majątku, umowy pomiędzy wspólnikami, umowy inwestycyjne, itp.);
 • bierzemy udział w negocjacjach ze stronami procesu transformacji oraz związkami zawodowymi i innymi strukturami pracowniczymi uczestniczącymi w procesie;
 • reprezentujemy przed sądami administracyjnymi, rejestrowymi.

POWIĄZANE TEMATY

 • prawo umów
 • prawo handlowe i prawo spółek
 • optymalizacje podatkowe