Szkolenia otwarte

?>

SZKOLENIA OTWARTE

Codzienna praca wymaga odpowiedniego doboru środków prawnych i podatkowych oraz umiejętnego stosowania narzędzi księgowych. Udział w projektach realizowanych przez BSO Szkolenia zapewni możliwość doskonalenia wiedzy z zakresu prawa, podatków i księgowości.

Tematy szkoleń

Proponujemy tematy szkoleń inspirowane aktualnymi zagadnieniami wynikającymi ze zmian prawa i zjawisk zachodzących na rynku. Trenerzy, prawnicy Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki do tej pory prowadzili m.in. szkolenia z tematów:

 • Odpowiedzialność członków zarządów w sp. z o.o.
 • Obowiązki i procedury prawne związane z zamknięciem roku obrotowego i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki.
 • Spółka komandytowa i spółka partnerska jako alternatywa dla spółki z o.o.
 • Prawne aspekty zawierania i zabezpieczania umów.
 • Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług.
 • Ramowe warunki inwestycyjne w Polsce.
 • Rodzaje umów w procesie zatrudnienia.
 • Mobbing i polityka antymobbingowa.
 • Przesłanki ogłoszenia upadłości z powodów finansowych.
 • Efektywne zmniejszanie kosztów przedsiębiorstwa.
 • Podatkowe aspekty zawierania ugód z kontrahentami.

Nasi prelegenci realizują własne programy szkoleń, jak również uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez uznane organizacje gospodarcze m.in. Dolnośląską Izbę Gospodarczą i Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.

KORZYŚCI

Udział w szkoleniu zapewnia możliwość uzupełnienia wiedzy, a przede wszystkim pozyskania informacji o bieżącym stanie prawnym i podatkowym.

 • szkolenia łączące wiedzę teoretyczną i praktyczne rozwiązania wynikające z doświadczenia prelegentów BSO Szkolenia,
 • bezpośredni dostęp do praktyków prawa, podatków,
 • tematyka dostosowana do potrzeb i korzyści jakie mają zostać osiągnięte na poszczególnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Adresaci szkoleń

Szkolimy przedstawicieli zarządów firm, kadrę dyrektorską oraz pracowników przedsiębiorstw sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.